Školní jídelna

Přihlášky ke stravování jsou k dispozici na vyžádání  v kanceláři ŠJ.
Kontakt- jidelna.lel@volny.cz nebo tel.: 541232548
 

Zvýšení stravného od 1.ledna 2018

 

Vzhledem k nárůstu cen potravin oznamujeme zvýšení stravného ve ŠJ Lelekovice od 1.1.2018.  Ceny obědů byly upravovány naposledy v roce 2012. Od té doby se zvedly ceny za potraviny, změnily se trendy ve stravování, nadále se snažíme naplňovat Spotřební koš dle vyhlášky č.107/2005 Sb.

U dětí MŠ

 – přesnídávka a svačina zůstává beze změn – 8 Kč     (limit 6 – 9 Kč)

                  -  oběd  23 Kč   , nyní 22 Kč                                              (limit 14 – 25 Kč)

U dětí ZŠ

- 7-10 let  - oběd  26 Kč  ,  nyní  25 Kč                                             (limit 16 – 32 Kč)

- 11 – 14 let  - oběd 28 Kč , zůstává beze změn                            ( limit 19 – 34 Kč)

Dospělí (nově)

- oběd  30 Kč , nyní 28 Kč , stejně jako u dětí 11 – 14 let               (limit 20 – 37 Kč)

Nově je navýšena porce pro dospělého strávníka na koeficient 1,0.

Doposud byl koeficient 0,8. Tomu bude odpovídat i velikost porce pro skupinu dospělých strávníků    (maso v syrovém stavu 100g).

V souvislosti s tím žádáme rodiče o navýšení plateb  záloh na stravné takto:

MŠ -  760 Kč 

7 – 10 let   - 520 Kč

11 – 14 let  - 560 Kč

Dospělí  - 600 Kč                     

 

V Lelekovicích, 15.12.2017

 

Provozní řád ŠJ při MŠ Lelekovice - příloha Směrnice o školním stravování

 

1.  Vymezení činnosti

ŠJ zabezpečuje stravování pro děti, žáky, zaměstnance MŠ a ZŠ. Pro děti a zaměstnance MŠ je strava poskytována v době provozu MŠ. Žákům a zaměstnancům ZŠ      

se stravování neposkytuje během žádných školních prázdnin.

V případě náhlého onemocnění dítěte MŠ se oběd vydává pouze do jídlonosičů a to době od 11.00 hod. do 11.30 hod. ve ŠJ. Obědy pro děti ZŠ se vydávají ve výdejně ZŠ dle provozního řádu výdejny ZŠ.  Odběr obědů po další dny nepřítomnosti strávníka není povolen.

2.  Přihlášení ke stravování

Strávníci jsou ke stravování řádně přihlášeni u vedoucí ŠJ.

Změny ve stravování je potřeba vždy nahlásit ve ŠJ předem, vždy k 1. dni kalendářního měsíce.

Pokud se strávník stravuje jen některé dny v týdnu, je potřeba tyto dny uvést v přihlášce.

3.  Odhlášky stravy

Odhlašování stravy na následující dny je možné provést osobně ve ŠJ, telefonicky na čísle 541232548 - záznamník, na e-mailové adrese jidelna.lel@volny.cz nebo na www. https://objednavky.jidelna.cz/ do 13.00hodin a to den dopředu.

Výjimkou je pouze pondělí, kdy se může strava odhlásit i na týž den. Odhláška však musí být provedena nejpozději do 8.00hod. Pondělní odhlášky na týž den však lze provádět pouze telefonicky nebo osobně.

Pokud strava není odhlášena, je vždy připravena k výdeji. Proto každé další pokračování nepřítomnosti mimo původní odhlášku je třeba znovu oznámit, jinak bude stravné zaúčtováno, jako kdyby byl oběd vydán.

4.  Poplatek za stravování

Poplatek je stanoven finančním limitem podle Vyhlášky č.107/2005 Sb. takto:

MŠ-  celodenni        -  39 Kč (přesnídávka – 8 Kč, oběd – 23 Kč, svačina – 8 Kč)

ZŠ-     7 - 10 roků     -  26 Kč

ZŠ-   11 - 14 roků      -  28 Kč

Zaměstnanci MŠ a ZŠ  -  30 Kč

5.  Způsob úhrady stravy

Strava je hrazena měsíčně zálohově bezhotovostně na účet MŠ Lelekovice. Při placení stravy trvalým příkazem se přeplatky stravy vrací k 30.7.   Vždy musí být

při platbě uveden variabilní symbol jednotlivého strávníka. Pokud není uveden variabilní symbol, který jste obdrželi, nemůže být vaše platba započítána! Termín splatnosti je do 28. dne    

v předchozím měsíci. Pokud nebude strava uhrazena ani po 2. upomínce, může být strávník vyřazen ze stravování.

První platba musí být uhrazena do 31.8.2017 a poslední platba je pak k 31.5.2018.

6.  Připomínky a dotazy

Připomínky a dotazy k platbám a stravování mohou rodiče dětí a zaměstnanci podávat vedoucí ŠJ osobně, telefonicky na čísle 541232548 nebo na e-mailové adrese jidelna.lel@volny.cz .

Kontrola stravy v MŠ je zajišťována stravovací komisí.

 

S účinností od 1.1.2018  v Lelekovicích 1.1.2018                                                                                                 Vypracovala:  Vodičková Renata, vedoucí ŠJ

Schválila:     Pešlová Eva, ředitelka MŠ

 

Průměrné velikosti porcí
 
Druh 1-4 tř. 5 tř dospělí
polévka 210 240 300
maso 70 80 100
zeleninový salát 84 96 120
drůbež s kostí 175 200 250
brambory 140 160 200
rýže 105 120 150
těstoviny 140 160 200
houskové knedlíky 112 128 160
bramborové knedlíky 140 160 200
ryba 88 100 125
nápoje 1,75 2 2,5
 
 
 
 
 
 
Váha masa je uvedena v syrovém stavu. Hmotnost porcí je
uvedena v gramech a nápoje v dl.
Průměrné velikosti porcí - ZŠ
 
Druh 1-4 tř. 5 tř dospělí
polévka 210 240 300
maso 70 80 100
zeleninový salát 84 96 120
drůbež s kostí 175 200 250
brambory 140 160 200
rýže 105 120 150
těstoviny 140 160 200
houskové knedlíky 112 128 160
bramborové knedlíky 140 160 200
ryba 88 100 125
nápoje 1,75 2 2,5
 
 
Váha masa je uvedena v syrovém stavu. Hmotnost porcí je
uvedena v gramech a nápoje v dl.
 
 

Průměrné velikosti porcí - MŠ

 

Druh do 6ti let 7 let

 

polévka 150 180

maso 50 60

zeleninový salát 60 70

drůbež s kostí 125 150

brambory 100 120

rýže 75 90

těstoviny 100 120

houskové knedlíky 80 96

bramborové knedlíky 100 120

ryba 63 75

nápoje 1,5 1,5

 

 

 

Váha masa je uvedena v syrovém stavu.

Hmotnost porcí je uvedena v gramech a nápoje v dl.

 

Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp