Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018
MŠ Lelekovice 
Účet Náklady tis. Kč Rozpočet Poznámka
501 xx nákup potravin 1500 vč. ZŠ
501 xx knihy, předplatné, kancel.potřeby 50  
501 xx čistící a hyg.potřeby 40  
501 xx ostatní materiál 250  
501 CELKEM materiál 1840  
502 10 elektřina 115  
502 20 voda 55  
502 30 plyn  250  
502 10 CELKEM energie 420  
511 xx opravy, údržba 100  
  CELKEM údržba 100  
512.xx cestovné ostatní 7  cestovné
  CELKEM cestovné  7  
518 01 nájemné 4  
518 xx telefon, internet, poštovné, banka 50  
518 xx údržba zahrady 60  
518 xx ost.služby 210 BOZP, hlídaní obj., čištění, xerox,zprac.dat, revize.ost.
518 xx akce školy 30 plavání dětí a žáků 
  CELKEM služby 354  
521 10 Hrubé mzdy 100 DPP -drobná údržba, logo
  CELKEM mzdy 100  
524.xx sociální pojištění org 25% 0  
524.xx zdravotní pojištění org. 9% 0  
  CELKEM odvody 0  
527 xx  FKSP soc. Náklady  13  vzdělávání, prev.prohlídky, obuv, oděv
527 xx  CELKEM 13  
525.xx pov.poj. za  zam. 12 pov.poj. Prac.úrazů
549 xx poj.majetku a rizik 10 poj.majetku a rizik
  CELKEM  jiné náklady 22  
558.xx Náklady z DDHM 150 nákup majetku nad  3000,- (vybavení tříd, kuchyně)
  CELKEM 150  
551 xx odpisy majetku 74 viz odpisový plán
  CELKEM 74  
Součet 3 080  
       
       
Účet Výnosy tis. Kč Rozpočet Úprava
602.xx tržby potraviny 1500 tržby potraviny
609.xx školné  MŠ 180  
662.01 úroky na bank.účtu 1  
648.10 zúčt.fondů    
648.40 zúčt.fondů  FO    
649 xx jiné ostatní výnosy 0  
672 10 dotace obec 1 399  
       
Součet 3 080  
       
  30.10.2017    
       
   

   


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp