Třídní program pro 5 - 7 leté děti 

 

Tematické vzdělávání v blocích rozšířené například o aktivity společensko - občanské, prosociální a další, například Ekohrátky, Volby, Těšíme se do školy...

Zdavotně - preventivní program:

 - Hra na flétnu v rozsahu pěti tónů nápodobou - celoroční projekt

 - Cvičení v Sokolovně ( leden - březen).

Vaření

Tematická výroba keramiky v keramické dílně a ve školce. 

Seznamování s angličtinou - celoroční projekt akreditovaný MŠMT Cookie and friends.

Příprava na školu - Klokanův kufr

Tvoření

Logopedická náprava a prevence vad výslovnosti

Naše týdenní aktivity

Čas

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7,00 -   8,00

volná hra

volná hra

volná hra

volná hra

volná hra

8,00 -   9,30

přesnídávka

téma týdne -  volba aktivit

pohybové aktivity,c

 

přesnídávka

tvoření

flétna, zpěv rytmická a dechová cvičení

 keramika

přesnídávka

grafomotorika  kognitivní činnosti

II.tř příprava na školu

AJ praktické činnosti

přesnídávka

II.tř.keramika

 

přesnídávka

akce jako

divadla

výlety

koncerty

vzdělávací pořady

zábava

9,30 - 11,30

volný pobyt na zahradě nebo vycházka

listopad - březen

 

prodloužená

vycházka II.tř

environmentalistika

pobyt venku

pobyt venku

keramika

pobyt venku

leden – březen cvičení v Sokolovně

11,30 - 12,15

oběd

stolování

oběd

stolování

oběd

stolování

oběd

stolování

oběd

stolování

12,15 -13,00

AJ poslechové

činnosti II.tř.

četba

AJ poslechové

činnosti II.tř.

četba

AJ poslechové

činnosti II.tř.

četba

AJ poslechové

činnosti II.tř.

četba, logopedie

AJ poslechové

činnosti II.tř.

četba

12,45 - 13,00

četba před spaním

I.tř.

četba před spaním

I.tř.

četba před spaním

I.tř.

četba před spaním

I.tř.

četba před spaním

I.tř.

13,00 - 13,30

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

13,30 - 14,00

svačina

svačina

svačina

svačina

svačina

14,00 - 16,30

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

 

Činnosti a jejich sled je pouze rámcový -  vzhledem k individuálním potřebám jednotlivých dětí.

Hlavní vzdělávací proud probíhá vždy dopoledne.

Všechny plánované aktivity jsou obsaženy v třídních vzdělávacích programech.

Školní vzdělávací program neobsahuje žádné rodiči hrazené nadstandardní kroužky, plavání, lyžování a podobně, usilujeme o rovnost ve vzdělávání. Rodiče hradí pouze kulturní, zábavné akce a výlety na konci školního roku. Třídní programy je možné rozšiřovat i o aktivity hrazené rodiči pouze za předpokladu, že se takových aktivity zúčastní všechny děti ve třídě.

Certifikáty výuky anglického jazyka

https://www.oup.com/elt/local/cz/kestazeni/8cookieandfriends?cc=cz

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp