Třídní program pro 3 - 5 leté děti

 

Elementární vzdělávání v tematických blocích zaměřené na osvojení základů společensko - kulturních aktivit, upevnění hygienických návyků a rozvoj samostatnosti, například Jsme spolu, Advent, Cestujeme po světě...

Zdravotně - preventivní program:

 - Tančíme pro radost - celoroční projekt předtaneční průpravy a zdravotní prevence.

 - Pobyt v solné jeskyni ( leden - březen).

Seznamování s hlínou - tematická výroba keramiky

Vaření

Grafomotorická cvičení

Logopedická prevece

 

Naše týdenní aktivity

Čas

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7,00 -   8,00

volná hra

volná hra

volná hra

volná hra

volná hra

8,00 -   9,30

přesnídávka

téma týdne -  volba aktivit

pohybové aktivity, I.tř.tanec

solná jeskyně

přesnídávka

tvoření

zpěv rytmická a dechová cvičení

 

 

přesnídávka

grafomotorika  kognitivní činnosti¨

Klokanův kufr praktické činnosti

přesnídávka

 

 

přesnídávka

akce jako

divadla

výlety

koncerty

vzdělávací pořady

zábava

9,30 - 11,30

volný pobyt na zahradě nebo vycházka

listopad - březen

 

prodloužená

vycházka II.tř

environmentalistika

pobyt venku

pobyt venku

keramika

pobyt venku

leden – březen cvičení v Sokolovně

11,30 - 12,15

oběd

stolování

oběd

stolování

oběd

stolování

oběd

stolování

oběd

stolování

12,15 -13,00

 poslechové

činnosti II.tř.

četba

 poslechové

činnosti II.tř.

četba

 poslechové

činnosti II.tř.

četba

poslechové

činnosti II.tř.

četba

 poslechové

činnosti II.tř.

četba

12,45 - 13,00

četba před spaním

I.tř.

četba před spaním

I.tř.

četba před spaním

I.tř.

četba před spaním

I.tř.

četba před spaním

I.tř.

13,00 - 13,30

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

relaxace

tiché aktivity

dokončování II. tř

13,30 - 14,00

svačina

svačina

svačina

svačina

svačina

14,00 - 16,30

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

volná hra ve třídě na terase nebo na zahradě

Činnosti a jejich sled je pouze rámcový -  vzhledem k individuálním potřebám jednotlivých dětí.

Hlavní vzdělávací proud probíhá vždy dopoledne.

Všechny plánované aktivity jsou obsaženy v třídních vzdělávacích programech.

Školní vzdělávací program neobsahuje žádné rodiči hrazené nadstandardní kroužky, plavání, lyžování a podobně, usilujeme o rovnost ve vzdělávání. Rodiče hradí pouze kulturní, zábavné akce a výlety na konci školního roku. Třídní programy je možné rozšiřovat i o aktivity hrazené rodiči pouze za předpokladu, že se takových aktivit zúčastní všechny děti ve třídě.


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp