Podpora mateřské školy a projekty

Pokud chcete, můžete pomáhat. Vítáme dobré nápady i pomoc při  různých aktivitách pro rodiče s dětmi nebo děti samotné. Pokud jste časově zaneprázdněni a přesto chcete pomáhat naší organizaci, můžete nás podpořit materiálně nebo finanční hotovostí  jejíž výše je pouze na Vašem uvážení.

Projekt

 
 
 

Personální podpora MŠ Lelekovice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006024

VÝŠE PODPORY – 319 726 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

 

Předpokládané datum zahájení projektu:            1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu.           31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

            Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

            Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

            Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 

            Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

            Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

            Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp