Celoroční školné od 1.9. - 31.8.

Celodenní docházka: 400,- Kč/měsíc( zahrnuje všechny programové aktivity), nezahrnuje příspěvek na stravu a kulturní akce, zábavu a výlety - 1x měsíčně.

Platby probíhají bezhotovostně na účet mateřské školy, vždy s uvedením  variabilního symbolu, který je plátci přidělen.  Vnitřní předpis mateřské školy o úplatě za předškolní vzdělávání naleznete na tabuli školy v přízemí budovy.

Aktuálně pro rok 2019 byla cena školného stanovena na základě doporučení zřizovatele, obce Lelekovice ve výši: 0,- Kč.

Prosíme rodiče, aby zrušili trvalé příkazy k zálohám na 400,- Kč/ měsíčně. Přeplatek zálohy na leden Vám bezodkladně vrátíme na Váš účet.

Stravné

 

Platby probíhají zálohově měsíčně na účet mateřské školy, vždy s uvedením variabilního symbolu, který je plátci přidělen. Výše zálohy je dána věkem strávníka. Informaci o záloze podává vedoucí školní jídelny před zahájením školního roku i na vyžádání. Telefon a záznamník 541232548. 

Vnitřní předpis o školním stravování a nový ceník naleznete na tabuli školy v přízemí budovy a v naší webové sekci Školní jídelna.

 

 

 


 

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp