Předškolní vzdělávání ve školním roce 2018 - 2019

 

Vydávání přihlášek k povinnému a ostatnímu předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Lelekovicích na školní rok 2018 - 2019

 

2. – 3. května 2018 denně od 10, 00 – 16, 30 hodin v kanceláři mateřské školy

Termín odevzdání vyplněných přihlášek: do 16.5.2018, denně od 7,00  - 16, 30 hodin.

 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

 

       Vydal: Mateřská škola, Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace                       

       Schválil: ředitelka školy, Pešlová Eva                                                                                           

     

       Ředitelka mateřské školy v Lelekovicích stanoví následující kritéria, podle kterých bude  

       postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

       v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí

       stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

  1. Povinné předškolní vzdělávání

Předškoláci - pětileté a starší děti ze spádové oblasti podle výpisu z ohlašovny trvalého pobytu v obci Lelekovice.

  1. Přednostní právo na přijetí

Čtyřleté děti ze spádové oblasti Lelekovice.

 

       3.   Přednostní právo na přijetí

Tříleté leté děti ze spádové oblasti Lelekovice.

  1.   Předškoláci  mimo spádovou oblast.
  1.  Ostatní žadatelé podle věku od nejstarších po nejmladší.

Ředitelka mateřské školy posuzuje žádosti podle jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí, a to podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

29.11. 2017
 
Fakticky zahájena přístavba mateřské školy. Prosíme rodiče, aby nevjížděli auty před školku a  neomezovali už tak velmni stíženou průjezdnost pro zásobování kuchyně.
Zároveň žádáme, aby pro příchod a odchod ze školky používali pouze označený koridor a respektovali zákaz vstupu na staveniště.
Budova školky bude uzamčena v 9,00 hodin a  dál ve 13, 00 hodin. Videotelefony nebude možné používat. Do sešitů v šatnách pečlivě zaznamenávcejte Vaše požadavky na mimořádné příchody a odchody dětí, odhlášky stravy, které jste fyzicky prováděli v kuchyni zaznamenávejte do zvláštního sešitu v přízemí v šatně. Do kuchyně není žádný přístup. Doporučujeme změny ve stravování provádět e - mailem, internetem nebo hlášením na záznamníku. Sledujte aktuální informace na hlavních dveřích a nástěnkách tříd. Děkuji ep
 
 

Oznámení rodičům

 

Vzhledem k probíhající stavbě  není možný bezpečný přístup do školní kuchyně pro rodiče.

Z tohoto důvodu nebudou obědy až do odvolání vydávány do jídlonosičů.

Rodiče ale budou  mít možnost odhlásit si první den nepřítomnosti dítěte  v MŠ do 8.00 stávajícího dne.

Upozorňuji  rodiče, že se to týká pouze prvního dne nepřítomnosti (nemoc). Ostatní způsoby odhlášek zůstávají stejné.

                                                        Děkuji        Vodičková R.

 

Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin - záměr

 

V souladu s vyhl. č. 14/2005, ve znění vyhl. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme informaci o omezení  a přerušení  provozu mateřské školy

v Lelekovicích v měsíci červenci a srpnu, a to:

Omezení provozu na jednu třídu: od 2.7. - 13.7.2018( 8 pracovních dnů)

Přerušení provozu: od 16. - 31.7.2018 (12 pracovních dnů)

Přerušení provozu v měsíci srpnu ( bez úhrady školného)

Zahájení školního roku: 3.9.2018

                               

 

Odůvodnění:

Po projednání se zřizovatelem bude mateřská škola ve výše uvedeném termínu uzavřena.

 

V Lelekovicích 4.12.2017                                                Pešlová Eva, ředitelka MŠ

Zvýšení stravného od 1.ledna 2018

 

Vzhledem k nárůstu cen potravin oznamujeme zvýšení stravného ve ŠJ Lelekovice od 1.1.2018.  Ceny obědů byly upravovány naposledy v roce 2012. Od té doby se zvedly ceny za potraviny, změnily se trendy ve stravování, nadále se snažíme naplňovat Spotřební koš dle vyhlášky č.107/2005 Sb.

U dětí MŠ

 – přesnídávka a svačina zůstává beze změn – 8 Kč     (limit 6 – 9 Kč)

                  -  oběd  23 Kč   , nyní 22 Kč                                              (limit 14 – 25 Kč)

U dětí ZŠ

- 7-10 let  - oběd  26 Kč  ,  nyní  25 Kč                                             (limit 16 – 32 Kč)

- 11 – 14 let  - oběd 28 Kč , zůstává beze změn                            ( limit 19 – 34 Kč)

Dospělí (nově)

- oběd  30 Kč , nyní 28 Kč , stejně jako u dětí 11 – 14 let               (limit 20 – 37 Kč)

Nově je navýšena porce pro dospělého strávníka na koeficient 1,0.

Doposud byl koeficient 0,8. Tomu bude odpovídat i velikost porce pro skupinu dospělých strávníků    (maso v syrovém stavu 100g).

V souvislosti s tím žádáme rodiče o navýšení plateb  záloh na stravné takto:

MŠ -  760 Kč 

7 – 10 let   - 520 Kč

11 – 14 let  - 560 Kč

Dospělí  - 600 Kč                     

 

V Lelekovicích, 15.12.2017

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp