Zahájení školního roku

Pondělí 3. září 
Provoz mateřské školy je od 7, 00  - 16,30 hodin.
Informaci o rozdělení dětí do tříd rodiče obdrží při příchodu u hlavní brány.
Informativní schůzka o změnách v souvislosti s přístavbou nové třídy a průběhu školního roku se uskuteční ve čtvrtek 6.9. od 16, 00 hodin v jednotlivých třídách.
Prosíme o účast alespoň jednoho zákonného zástupce a bez doprovodu dětí.
 
 
 

GDPR - General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

 

doručovací adresa:                      Lelekovice 2/13, 664 31, Lelekovice

zprávy na doručovací adresu správce,

    osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den

     

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Kdo je pověřencem?

pro ochranu osobních údajů:

telefon:                                              602 788 776

 

Co poskytuje?

·         informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí

·         Monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR

·         Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

·         Spolupracuje s dozorovým úřadem (ÚOOÚ)

·         Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad

·         Obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (žáka)

·         Je vázán mlčenlivostí a důvěrností

 

V Lelekovicích, 24. 5. 2018

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp