Oznámení - Správní řízení pro školní rok 2019 - 2020

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - Mateřská škola, Lelekovice

 

Místo pro vydávání žádosti: Mateřská škola, Lelekovice, Hlavní 2/13, 664 31

Termín pro vydávání žádosti: 29. - 30. dubna 2019, denně od 10,00 - 16,30 hodin

Doba pro podání žádosti: 13. - 14. 5. 2019, denně od 7,00 – 16,30 hodin

Kritéria přijímání:

 

  1. Povinné předškolní vzdělávání

Předškolák - pětiletí a starší ze spádové oblasti podle výpisu z ohlašovny trvalého pobytu v obci Lelekovice.

 

  1. Přednostní právo na přijetí

Čtyřletý ze spádové oblasti Lelekovice.

 

  1. Přednostní právo na přijetí

Tříletý ze spádové oblasti Lelekovice.

 

  1. Předškolák  mimo spádovou oblast.

 

  1. Netříleté děti ze spádové oblasti Lelekovice narozené

od 1.9.2016 – 31.12.2016.

 

  1. Ostatní děti, podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

 

Ředitelka mateřské školy posuzuje žádosti podle jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí, a to podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

V kalendářním  roce 2019 byl usnesením zastupitelstva obce stanoven příspěvek na neinvestiční náklady mateřské školy ve výši: 0,- Kč.

Zákonní zástupci přijatých dětí přispívají pouze na stravování.

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp