Přejeme si, aby naše školka byla pro děti a jejich rodiče místem každodenní pohody a zábavy. Naším záměrem je vytvořit prostředí vlídné k dětem i k přírodě.

 

 

Představení programu – profilace školy - environmentálně zaměřený vzdělávací program

Program je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb dítěte. Vytváří podnětné klima školy, které stimuluje nadané děti, povzbuzuje méně nadané, podporuje slabší a zajišťuje optimální vývoj dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. Mateřská škola má být místem vlídné, vstřícné a přátelské atmosféry.

Výchova a vzdělávání pozitivním prožitkem, přírodou a v přírodě, činnostmi, praktickým charakterem, získáváním zdravého sebevědomí a schopnostmi sebehodnocení  povzbuzuje děti k učení, vede k aktivitě. Cílem našeho úsilí je získávání celoživotně nezbytných kompetencí, se zvláštním zřetelem k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti se založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na okolní prostředí a vytvoření základů pro otevřený a zodpovědný postoj dítěte k sobě samému i k okolnímu světu. 

 

EV se uskutečňuje ve třech základních směrech:

 

1.     Příroda a její zákonitosti – učí děti poznávat přírodu, její složky a celky, vnímat její souvislosti a děje v ní, vede k vytváření vztahu k přírodním hodnotám

 

2.     Zdravé dítě ve zdravém prostředí – zahrnuje oblast fyzického a duševního zdraví člověka, znalosti lidského těla, hygieny, správných návyků, zahrnuje prevenci rizikového chování, ale i ekologicky šetrné chování člověka k okolí a světu

 

3.     Místně zakotvené učení – zapojuje dítě do širší společnosti, učí je vnímat potřeby místa, kde žijí, přesahuje řešením problémů rodinu a dopad aktivit zahrnuje obyvatele vesnice.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp