Předškolní vzdělávání ve školním roce 2017 - 2018

 
29.11. 2017
 
Fakticky zahájena přístavba mateřské školy. Prosíme rodiče, aby nevjížděli auty před školku a  neomezovali už tak velmni stíženou průjezdnost pro zásobování kuchyně.
Zároveň žádáme, aby pro příchod a odchod ze školky používali pouze označený koridor a respektovali zákaz vstupu na staveniště.
Budova školky bude uzamčena v 9,00 hodin a  dál ve 13, 00 hodin. Videotelefony nebude možné používat. Do sešitů v šatnách pečlivě zaznamenávcejte Vaše požadavky na mimořádné příchody a odchody dětí, odhlášky stravy, které jste fyzicky prováděli v kuchyni zaznamenávejte do zvláštního sešitu v přízemí v šatně. Do kuchyně není žádný přístup. Doporučujeme změny ve stravování provádět e - mailem, internetem nebo hlášením na záznamníku. Sledujte aktuální informace na hlavních dveřích a nástěnkách tříd. Děkuji ep
 
 

Oznámení rodičům

 

Vzhledem k probíhající stavbě  není možný bezpečný přístup do školní kuchyně pro rodiče.

Z tohoto důvodu nebudou obědy až do odvolání vydávány do jídlonosičů.

Rodiče ale budou  mít možnost odhlásit si první den nepřítomnosti dítěte  v MŠ do 8.00 stávajícího dne.

Upozorňuji  rodiče, že se to týká pouze prvního dne nepřítomnosti (nemoc). Ostatní způsoby odhlášek zůstávají stejné.

                                                        Děkuji        Vodičková R.

Provoz mateřské školy v době vánočních prázdnin

oznámení

V souladu s vyhl. č. 14/2005, ve znění vyhl. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme informaci o přerušení  provozu mateřské školy

v Lelekovicích v měsíci prosinci, a to

od 27.12.2017 – 1.1.2018

 celkem 3 pracovní dny

                               

 

Odůvodnění:

 

Ředitelství mateřské školy neobdrželo v době od uveřejnění záměru přerušit provoz žádnou námitku  zákonných zástupců. Po projednání se zřizovatelem bude mateřská škola ve výše uvedeném termínu uzavřena.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lelekovicích 4.12.2017                                                Pešlová Eva, ředitelka MŠ

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice

Lelekovice 13, 664 31

541232292 - školka 541232548 - jídelna http://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600